čtvrtek 25. května 2017

Sdílet milost

Bez milosti zemřeme. O tom není pochyb. Bez milosti v duchovním životě nepřežijeme. Takže pokud má někdo jakoukoli milost - sdílejte ji, protože když sdílíte jakoukoli milost, kterou dnes máte, potom ji možná ostatní budou také sdílet s vámi. Takový je systém. Není to: "Já mám milost a držím si ji tady a postarám se, aby nikdo žádnou nedostal, protože sám nemám až zas tolik." Protože pokud si milost tímto způsobem držíte, pak se ztratí; v jednu chvíli vyschne nebo otupí. Takže takto sdílíme milost, protože pak je zde mnohem víc.

Vzpomínáme si na příběh o Náradovi Munim, který obdržel nějaké úžasné mahá prasádam od Nejvyššího Pána a poté byl úplně v extázi. Přišel před Pána Šivu a řekl mu, jak byl extatický, protože měl nějaké úžasné prasádam. Pak se Pán Šiva zeptal: "Máš nějaké pro mě?" A Nárada Muni řekl: "Ne, vlastně jsem ho snědl všechno."

Pán Šiva na to: "Cože? Nárado, jak jsi to mohl udělat? Tys mi žádné neschoval!" A poté tam byla celá ta věc a nakonec si Nárada Muni uvědomil, že mu trocha zůstala mezi zuby a řekl: "Ok, dám ti tohle." Vydoloval to a Pán Šiva byl velice šťastný, že také dostal nějakou milost. Můžete vidět tohle sdílení milosti! Takže mezi oddanými je přátelství, úcta, připravenost vážit si ostatních a jakoukoli milost dostaneme, sdílet ji!

Přednáška pro mládež, listopad 2014, Mayapur 2014, Indie

Původní text v angličtině zde.

úterý 23. května 2017

Prvořadé odříkání

Naše cíle se nemění, a okolnostem, které nám stojí v cestě, nedovolíme, aby nám bránily trvale. Musíme tím nějak projít a plnit svůj záměr - zpívat šestnáct kol a následovat čtyři regulativní principy. Protože zpívat tato kola a následovat tyto principy je naše prvořadé odříkání.

A potom, jak víme, tu odříkání není samo o sobě. Potřebujeme také podporu. Není to jen otázka správného stavu mysli. Že to bude zvládnutelné a možné je také záležitost příznivých podmínek. Člověk musí zabezpečit svá kola. Jiné věci musí odstranit ze svého života a svá kola do něj zařadit, jinak se to nestane. Nelze si jen říkat: "Uvidím, jak daleko se dnes dostanu." Pak je tu velká pravděpodobnost, že to nebude fungovat. Takže zpívání šestnácti kol je o tom, abychom učinili nějaká opatření k jejich zpívání. To je ta úplně první věc a ve skutečnosti je velice důležitá!

Není to celé o náladě a o pohroužení. To přijde později. Když jsou špatná opatření, jak se můžeme pohroužit? Nejprve musejí fungovat naše opatření. Když to tu všechno je, přichází druhá fáze: "Ano, jak se pohroužit." Objevil jsem jednu věc, která mi pomáhá, a tou je trochu číst. Není to tak, že jen co vstaneme, okamžitě jsme v náladě: "Ok, jdu udělat ta kola! Jsem vzhůru, (přesunu věci, které mám udělat), rychle se do toho nadšeně pustím. Pak to bude za mnou."

To je jeden způsob zpívání, ale jiný je, když řeknu: "Ok, budu pět nebo deset minut číst." A čtu, dokud nenarazím na něco, co mě zaujme. Něco, co mě během čtení zasáhne, a poté začnu zpívat a ono mi to dá určitou energii, abych se dostal do té nálady. Pak začne být to rozpoložení lepší. Jako když jsou tu nějaké podněty, ālambham, impulsy v duchovním životě, které nám pomáhají probudit naši náklonnost ke Krišnovi.

Šrímad Bhágavatam 6.4.49-50, 29. dubna 2014, Rádhádéš, Belgie

Původní text v angličtině zde.

neděle 21. května 2017

První zásada


Krišnovo poselství musí být rozšířeno. To dal Prabhupáda jasně najevo. Prabhupáda přišel do tohoto světa jako posel a celý svůj život zasvětil tomu, že byl poslem. Pokorně žádal nás, abychom byli poslové, a tak mu pomáhali. Samozřejmě on sám rozšířil toto učení více než my všichni dohromady. Ale přesto musí každý z tohoto poselství něco vzít a poponést ho na cestě zase o trochu dál. On to nosil velkými kroky v obrovských množstvích. My přenášíme malé kapky milosti. Ale nějaký poslíček být musíme. To je první zásada.

(Durban, JAR, 11. září 2013)

Přepis v angličtině je zde.

pátek 19. května 2017

Neomezeně milostivý

Takže tento aspekt Krišnovy milosti je velmi důležitý. Být milostivý ukazuje něco o stavu srdce. Tudíž zde hovoříme o povaze Krišnova srdce. Může nás přitahovat Krišnova krása. Okouzleni Jeho neomezenou krásou na Něj pouze znovu a znovu hledíme! Jeho lotosové oči a lotosové nohy... Ale to, co mě uchvacuje nejvíce, je Krišnova milostivá povaha, protože Krišna je nekonečně laskavý! To v našich srdcích přirozeně probouzí lásku. Vidíme, jak je Krišna hodný. Proto je důležité rozjímat o Krišnově milostivé povaze a více a více oceňovat, jak je milostivý.

(30. června 2013, Vrindávan, Indie, Šrímad Bhágavatam 6.16.34)

Původní přepis v angličtině je zde.

středa 17. května 2017

Netrpělivý

Krišna je vše přitahující, všedobrý, všedobrá Nejvyšší Osobnost Božství, přítel všech živých bytostí. Je nádrží potěšení. Není mezí Krišnovy laskavosti, není mezí jeho milostivosti. Přestože je átmarám, je naprosto spokojený sám. Proč je Krišna netrpělivý? Není netrpělivý kvůli sobě. Není netrpělivý kvůli sobě, že by nemohl počkat, až se vrátíme. Je netrpělivý, protože ví, že my jsme nenaplněni dokonce i když právě zrovna hrozně netrpíme. Mimo duchovní svět není žádný jiný osud, než být nenaplněný, kromě vztahu s Krišnou. Proto, když Krišna použije maličko tlaku, aby nám pomohl zpět, je to pro naše vlastní dobro, protože zde není žádný způsob, jak bychom mohli být naplněni.

Kadamba Kánana Svámí, Durban, Jižní Afrika, 2009

pondělí 15. května 2017

Zlatý věk - jaký třeba bude

Je řečeno, že když se mění jugy, nejdřív je zde sandhya, neboli překlenovací období. Takže první část Kali jugy je také sandhya - překlenovací - a v rámci této sanhyi začne Zlatý věk Šrí Čaitanyi Maháprabhua. Během této sandhyi zde bude období deseti tisíc let, kdy se projeví Zlatý věk, jak je popsáno v Brahma Vaivarta Puráně. Je řečeno, že v tomto věku budou všichni lidé očištěni harinám sankírtanem a už zde nebudou různé varny, různé třídy lidí; bude zde pouze jedna třída lidí - eka varna hari bhakta, oddaní Pána.

Někdy myslíme, že když přijde Zlatý věk, potom (formálním hlasem) se Krišna vědomí stane převládajícím světovým náboženstvím. V každé zemi budou lidé nosit tilak, na každém rohu budou místo kostelů a mešit Krišnovy chrámy, kde se budou všichni modlit. Já nevím... jestli to bude takhle, nebo to bude dokonce ještě transcendentálnější; bude to eka varna hari bhakta - bude to absolutně extatické!

Jako když někdo ráno vyjde z domu s mridangou a někdo jiný ho vidí: "Hej, co to je?" a popadne kartály a znenadání začne spontánní harinám. Ostatní ten harinám uvidí a pomyslí si: "Počkejte chviličku, my máme ratha vůz!" a vytáhnou ven ratha vůz. Pak to uvidí někdo další: "Podívejte na to, ratha yatra! Ok, jdeme vařit!" A než se nadějete, přichází pakory! Takhle se to prostě celáé přihodí a zapojí se do toho celé město Melbourne. Polobozi přizpůsobí počasí a všechno je perfektní a velice krásné, a pak vidíte děti válet se v Melbourne Parku v extázi se zježenými chlupy.

Proč ne? Všechny tyto věci jsou možné, my nemáme ani potuchy o tom, jaký bude Zlatý věk, a to jsem vlastně chtěl říci - jen přemýšlím, jaký by mohl být! A nejspíš to s největší pravděpodobností bude ještě něco výjimečnějšího, než si my všichni dohromady dokážeme představit. Ten Zlatý věk bude něco! A už to začalo, už se to děje, milost už proniká všude! Nyní se vysmíváme Kali juze, že už prohrála.

Šrímad Bhágavatam 2.3.14, 10. října 2013, Melbourne, Austrálie

Původní text v angličtině zde..

sobota 13. května 2017

Polapen láskou

Dámodaraštaka, verš 1

Vzdávám své pokorné poklony Nejvyššímu Pánu, Jehož podoba je ztělesněním věčné existence, poznání a blaženosti, Jehož náušnice ve tvaru žraloka se pohupují sem a tam a který nádherně září v božské říši Gokuly. Kvůli přestupku rozbití hrnce s jogurtem, který Jeho matka stloukala na máslo, a kvůli kradení másla, které bylo zavěšené, rychle utíká od dřevěného hmoždíře ze strachu před matkou Jašódou, která ho ale zezadu chytila, protože utíkala rychleji. Tomuto Nejvyššímu Pánu, Šrí Dámodarovi, vzdávám své poklony  

Kdo dokáže běžet rychleji než Nejvyšší Pán? To není možné. Vzpomínáme, že Krišna je Rančór - ten, který opustil bojiště. Utíkal z bojiště a byl tam ten král Jávana, který ho pronásledoval. Jávana běžel plnou rychlostí a Krišna velmi klidně kráčel, ale přesto ho Jávana nebyl schopen dohonit. Jávana běžel a běžel, ale nějakým způsobem zůstával stále stejně daleko a vůbec se nepřibližoval. To je Krišna!

Samozřejmě víme, že Krišna to zařídil tak, že tam spal Mučukunda. Mučukunda měl takové požehnání - protože Indra ho budíval proto, aby bojoval proti asurům - takže požádal o požehnání, že může spálit na popel kohokoli, kdo ho vzbudí, tak ho Indra nechal spát. Ale potom ho vzbudil tenhle Jávana, takže spálil na popel Jávanu, a to všechno Krišnovým řízením! Vidíme tedy, že nikdo nemůže běžet rychleji než Krišna. Matka Jašóda byla schopná běžet rychleji než Krišna ne proto, že by byla rychlejší, ale jednoduše proto, že Krišna byl polapen její láskou. Nebyla to rychlost, byla to láska, čím Krišnu polapila.

(11. října 2013, Melbourne, Austrálie, domácí program)

Přepis v angličtině je zde.